Facebook Twitter LinkedIn Blogger YouTube

Κέντρο Ξένων Γλωσσών SPEAK

TOEIC

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ TOEIC


Ποιοι ενδιαφέρονται να δώσουν το TOEIC;

Ενδιαφέρονται κυρίως οι εργαζόμενοι που στον επαγγελματικό τους χώρο απαιτείται η καθημερινή χρήση αγγλικών. Τέτοιοι χώροι είναι τουριστικές επιχειρήσεις, ξενοδοχεία, εστιατόρια, άλλες εταιρίες παροχής υπηρεσιών, αεροπορικές εταιρείες, χώροι διεξαγωγής σεμιναρίων, αθλητικών γεγονότων, συναντήσεων διεθνούς επιπέδου κ.α. Ασφαλώς, υψηλό ενδιαφέρον παρατηρείται και από όσους ενδιαφέρονται να πιστοποιήσουν την γνώση Αγγλικών τους στο ελληνικό κράτος και τον ΑΣΕΠ προκειμένου να εξασφαλίσουν μια θέση στο δημόσιο τομέα.


Πόση είναι η συνολική διάρκεια του τεστ και πόση κάθε τμήματος ξεχωριστά;

Η συνολική διάρκεια του τεστ είναι 2,5 ώρες και κάθε τμήμα έχει τον δικό του χρονικό περιορισμό. Ο εξεταζόμενος ξεκινά με το τμήμα όπου αξιολογείται κατά πόσο είναι ικανός να κατανοεί τον προφορικό λόγο (Listening) και ακολουθεί η κατανόηση του γραπτού κειμένου (Reading). Ο παρακάτω πίνακας δείχνει περιληπτικά την δομή και την διάρκεια των επιμέρους τμημάτων του τεστ:

Τμήμα Τεστ

Διάρκεια

Αριθμός Ερωτήσεων
Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening) 45 λεπτά 100
Μέρος Ι - Φωτογραφίες   20
Μέρος ΙΙ - Ερώτηση - Απάντηση   30
Μέρος ΙΙΙ - Σύντομες Συζητήσεις   30
Μέρος VΙ - Μικροί Διάλογοι   20
Κατανόηση γραπτού λόγου (Reading) 75 λεπτά 100
Μέρος Ι - Συμπλήρωση Κενών   40
Μέρος ΙΙ - Αναγνώριση Λαθών   20
Μέρος ΙΙΙ - Κατανόηση Κειμένων   40


Τι σκορ χρειάζεται κάποιος για να αποκτήσει το TOEIC;

Δεν υπάρχει μια βάση την οποία πρέπει να περάσει κάποιος. Ανάλογα με την επίδοσή και τη βαθμολογία που θα συγκεντρώσει κάθε υποψήφιος, πιστοποιεί ότι οι γνώσεις του στα Αγγλικά είναι μέσου / βασικού επιπέδου (405-500), καλή / επίπεδο Lower (505-780), πολύ καλή / επίπεδο Advanced (785-900) και άριστη / επίπεδο Proficiency (905-990).
Η κάθε εταιρεία ή ο αντίστοιχος δημόσιος φορέας κρίνει εάν ο εξεταζόμενος έχει επαρκή γνώση Αγγλικών για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της θέσης εργασίας που ήδη έχει ή διεκδικεί.

 

Για πόσο καιρό είναι το σκορ του TOEIC έγκυρο;

Το σκορ στο TOEIC έχει απεριόριστη ισχύ – τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα το επίπεδο των Αγγλικών σας παραμένει στα ίδια επίπεδα. Βεβαίως, κάθε υποψήφιος μπορεί να ξαναδώσει το τεστ σε περίπτωση που του το ζητήσει η εταιρεία του ή για να επιβεβαιώσει ότι το επίπεδο Αγγλικών του έχει παραμείνει στα ίδια επίπεδα.


Κάθε πότε διεξάγονται οι εξετάσεις;

Οι εξετάσεις διεξάγονται κάθε εβδομάδα. Ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να επαναλάβει την εξέταση σε περίπτωση αποτυχίας, μια φορά τον μήνα. Επίσης μπορεί να επαναλάβει την εξέταση εφόσον το επίπεδο του στα Αγγλικά έχει βελτιωθεί και επιθυμεί να λάβει πιστοποίηση υψηλότερου επιπέδου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή, συμπληρώνοντας την αίτησή τους, περίπου 2 εβδομάδες πριν.

 

Πόσο διαρκεί η προετοιμασία;

Η διάρκεια της προετοιμασίας ποικίλει, ανάλογα με τις γνώσεις σας στα Αγγλικά και το τι επίπεδο πιστοποίησης ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών SPEAK εξετάζουμε τις ανάγκες σας και δημιουργούμε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα σπουδών που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

 

Κάθε πότε ξεκινάει νέο τμήμα προετοιμασίας TOEIC;

Αρχές κάθε μήνα σχηματίζονται νέα τμήματα.

 

Ποιοι χρησιμοποιούν το TOEIC;

Χρησιμοποιείται ευρέως στο χώρο των επιχειρήσεων τόσο για πρόσληψη νέου προσωπικού όσο και στην αξιολόγηση παλαιότερων υπαλλήλων (προκειμένου να εκτιμηθεί αν χρειάζονται περεταίρω βελτίωση τα αγγλικά τους ώστε να ανταποκριθούν τις απαιτήσεις της δουλειάς, αν είναι ικανοί να παρακολουθήσουν αγγλόφωνα σεμινάρια ή να συμμετέχουν σε επαγγελματικά ταξίδια στο εξωτερικό). Επίσης, χρησιμοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης καθώς πολλά ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα το ζητούν ως προαπαιτούμενο φοίτησης.


Πλεονεκτήματα του Τεστ

• Είναι αξιόπιστο και έχει διεθνή αναγνώριση
• Πιστοποιεί όλο το φάσμα των επιπέδων γλωσσομάθειας από πολύ
βασικές έως και άριστες γνώσεις
• Μπορεί να διεξαχθεί εύκολα και άμεσα, όχι σε προκαθορισμένες
ημερομηνίες όπως τα ακαδημαϊκά τεστ, αλλά σε τακτές ημερομηνίες
• Μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές επιθυμεί ο υποψήφιος, ώστε να
επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα
• Αναγνωρίζεται ως πιστοποίηση γλωσσομάθειας από τον δημόσιο τομέα

 

Ενημερωθείτε για το IELTS

Read more...

GMAT

GMAT

Το GMAT (Graduate Management Admission Test) είναι ένας τυποποιημένος τρόπος αξιολόγησης των ικανοτήτων των υποψηφίων, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πχ MBA
 


Τι αξιολογείται μέσω του GMAT;


To GMAT αξιολογεί την επιδεξιότητα του υποψηφίου όσο αφορά τη διαχείριση του λόγου (verbal skills), τη επίλυση μαθηματικών προβλημάτων (mathematical skills) και τη ανάλυση θεμάτων με την έκθεση επιχειρημάτων και απόψεων (analytical writing skills), ικανότητες οι οποίες αναπτύσσονται μακροπρόθεσμα είτε μέσω της εκπαίδευσης που έχει λάβει είτε μέσω της εργασιακής του εμπειρίας.Περιεχόμενο εξέτασης και κατανομή του χρόνου 


Το GMAT αποτελείται από τρία κύρια τμήματα:

1. Analytical Writing Assessment: Η εξέταση για το GMAT αρχίζει με την Έκθεση (Analytical Writing Assessment). Για την Έκθεση σας δίνονται δύο θέματα – Ανάλυση ενός θέματος (Analysis of an Issue) και Ανάλυση ενός επιχειρήματος (Analysis of an Argument). Σας δίνονται 30 λεπτά για να ολοκληρώσετε το κάθε θέμα.
2. Quantitative Section: Μετά από ένα προαιρετικό διάλειμμα 5 λεπτών, ξεκινάτε με το μαθηματικό μέρος (Quantitative Section) της εξέτασης. Εδώ σας δίνονται 37 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής δύο τύπων – είτε ελέγχου επάρκειας των δεδομένων (Data Sufficiency) είτε επίλυσης προβλημάτων (Problem Solving). Ο χρόνος που σας δίνεται για να ολοκληρώσετε το συγκεκριμένο μέρος της εξέτασης είναι αυστηρά 75 λεπτά.
3. Verbal Section: Μετά από ένα ακόμη προαιρετικό διάλειμμα 5 λεπτών, ξεκινάτε με το γλωσσικό μέρος (Verbal Section) της εξέτασης. Εδώ σας δίνονται 41 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής τριών τύπων - κατανόησης κειμένου (Reading Comprehension), λογικής (Critical Reasoning) και διόρθωσης προτάσεων. Ο χρόνος που σας δίνεται για να ολοκληρώσετε το συγκεκριμένο μέρος της εξέτασης είναι αυστηρά 75 λεπτά.


Η εξέταση διαρκεί 4 ώρες

Πόσο διαρκεί η προετοιμασία;

Η διάρκεια της προετοιμασίας ποικίλει, ανάλογα με τις γνώσεις σας στα Αγγλικά και το τι επίπεδο πιστοποίησης ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών SPEAK εξετάζουμε τις ανάγκες σας και δημιουργούμε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα σπουδών που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

 

Read more...

TOEFL

TOEFL

Τί έχει αλλάξει στο νέο TOEFL;


Οι σημαντικότερες αλλαγές που έγιναν στο iBT (internet-based TOEFL) σε σύγκριση με την παλιά μορφή εξέτασης του CBT (computer-based TOEFL) είναι οι ακόλουθες:


• Αποτελεσματικότερη και πιο σφαιρική αξιολόγηση του εξεταζόμενου μιας και ο υποψήφιος εξετάζεται στην ικανότητα προφορικής επικοινωνίας.

• Καταργήθηκε το ξεχωριστό τμήμα γραμματικής στο οποίο εξεταζόταν ο υποψήφιος. Παρ' όλα αυτά οι γραμματικές γνώσεις του αξιολογούνται στη διάρκεια της γραπτής και προφορικής εξέτασης.

• Έχει δοθεί μια καινούργια, πιο ολοκληρωμένη διάσταση στην εξέταση της ικανότητας του εξεταζόμενου να απαντά γραπτά (writing).

• Στο νέο τεστ οι απαντήσεις απαιτούν συνδυασμό ικανοτήτων.

• Δίνεται η δυνατότητα στον εξεταζόμενο να κρατά σημειώσεις, κάτι που δεν επιτρεπόταν στην προηγούμενη εκδοχή του τεστ.

• Ο χρόνος διεξαγωγής του τεστ έχει αυξηθεί από 3,5 σε 4 ώρες.

• Η εξέταση γίνεται σε ασφαλή προκαθορισμένα εξεταστικά κέντρα και ο υποψήφιος λαμβάνει και διεξάγει το τεστ μέσω διαδικτύου.

Πότε και πού θα δίνω το τεστ;


Το τεστ δίνεται σε καθορισμένη ημερομηνία που έχει επιλέξει ο υποψήφιος σε ένα δίκτυο εξεταστικών κέντρων (network of Internet-based test centres).

Πώς και πότε θα μου γνωστοποιούνται τα αποτελέσματα;


Τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται στον υποψήφιο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα της εξέτασης. Επίσης, τα αποτελέσματα θα είναι καταχωρημένα σε σελίδα του διαδικτύου στην οποία ο υποψήφιος θα έχει πρόσβαση αφού πρώτα καταχωρίσει το όνομα χρήστη και κωδικό ασφαλείας του.


Πόση είναι η συνολική διάρκεια του τεστ και πόση κάθε τμήματος ξεχωριστά;


Η συνολική διάρκεια του τεστ είναι 4 ώρες και κάθε τμήμα έχει τον δικό του χρονικό περιορισμό. Ο εξεταζόμενος ξεκινά με το τμήμα όπου αξιολογείται κατά πόσο είναι ικανός να κατανοεί γραπτό κείμενο (Reading), στην συνέχεια εξετάζεται ως προς την ικανότητά του να κατανοεί τον προφορικό λόγο (Listening) και ακολουθούν η προφορική εξέταση (Speaking) και η εξέταση του γραπτού λόγου (Writing).

Σε περίπτωση που δυσκολεύομαι σε κάποιο τμήμα του τεστ ή τελειώσω νωρίτερα από τον καθορισμένο χρόνο, υπάρχει η δυνατότητα να προχωρήσω στο επόμενο τμήμα και να επιστρέψω αργότερα για να προσπαθήσω ξανά ή να κάνω κάποιες διορθώσεις;

Υπάρχουν αυστηρά καθορισμένες οδηγίες όσον αφορά τον τρόπο διεξαγωγής του τεστ. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος τελειώσει νωρίτερα ένα τμήμα του τεστ μπορεί να προχωρήσει σε παρακάτω ενότητα. Ωστόσο δεν υπάρχει δυνατότητα να επιστρέψει ο υποψήφιος πίσω σε μια ήδη συμπληρωμένη ενότητα. Το μόνο κομμάτι του τεστ όπου ο υποψήφιος μπορεί να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα όλων των απαντήσεών του, ώστε να μπορεί να ελέγχει ανά πάσα στιγμή τις απαντήσεις του και να κάνει διορθώσεις ή συμπληρώσεις, είναι η κατανόηση του γραπτού λόγου (Reading). Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό του εξεταζόμενου.

Για ποιό λόγο πρέπει να δώσω τις εξετάσεις του TOEFL;
Μαθητές που έχουν ζήσει σε αγγλόφωνη χώρα για λιγότερο από 5 χρόνια πρέπει να εξετασθούν στο TOEFL προκειμένου να γίνουν δεκτοί σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του εσωτερικού και εξωτερικού.

Τι σκορ χρειάζεται κάποιος για να αποκτήσει το TOEFL;
Δεν υπάρχει μια βάση την οποία ο υποψήφιος πρέπει να περάσει. Η επιτυχία του κάθε υποψηφίου στο iBT εξαρτάται από τη βαθμολογία που θα πάρει και η οποία κυμαίνεται από 0 έως 120. Το κάθε Πανεπιστήμιο κρίνει από τη βαθμολογία που θα συγκεντρώσει κάποιος εάν έχει επαρκή γνώση Αγγλικών για να φοιτήσει σε κάποιο από τα τμήματα του. Γενικότερα, τα καλύτερα Πανεπιστήμια απαιτούν υψηλότερα σκορ ενώ τα χειρότερα Πανεπιστήμια απαιτούν χαμηλότερα σκορ.

Πόσο διαρκεί η προετοιμασία για το TOEFL στα SPEAK;
Η περίοδος προετοιμασίας εξαρτάται από το επίπεδο Αγγλικών του κάθε υποψηφίου.

Κάθε πότε ξεκινάει νέο τμήμα προετοιμασίας TOEFL;
Αρχές κάθε μήνα σχηματίζονται νέα τμήματα.

Υπάρχει η δυνατότητα ιδιαίτερου μαθήματος για το TOEFL;
Ναι. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος θέλει να ακολουθήσει ένα πολύ εντατικό ρυθμό τότε υπάρχει η δυνατότητα του ιδιαίτερου μαθήματος.

Πόσο συχνά μπορώ να δώσω τις εξετάσεις του TOEFL;
Κάθε υποψήφιος μπορεί να δώσει το TOEFL (internet-based) μια φορά το μήνα.

Πώς μπορώ να εγγραφώ για τις εξετάσεις του TOEFL;
http://www.ets.org/toefl/

Για πόσο καιρό είναι το σκορ του TOEFL έγκυρο;
Το σκορ στο TOEFL είναι έγκυρο μόνο για 2 χρόνια.
Με άλλα λόγια, με την πάροδο 2 χρόνων από την εξέταση στο TOEFL το σκορ κάθε υποψηφίου διαγράφεται από τις βάσεις δεδομένων του TOEFL και το ETS δεν στέλνει άλλη επιστολή με σκορ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει κρατήσει αντίγραφο με το σκορ του, θα πρέπει να ρωτήσει το Πανεπιστήμιο στο οποίο κάνει αίτηση εάν μπορεί να το χρησιμοποιήσει ή όχι.

Τα περισσότερα Πανεπιστήμια δεν κάνουν δεκτό αντίγραφο του σκορ από τον υποψήφιο αλλά απαιτούν το σκορ να σταλθεί απευθείας από το ETS

Read more...

IELTS

IELTS

ielts banner

Τα τμήματα IELTS απευθύνονται ειδικά σε άτομα που σκοπεύουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Βρετανικά ή Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια. Το IELTS Test είναι αναγνωρισμένο τεστ του Πανεπιστημίου Cambridge με διετή διάρκεια. Τα αποτελέσματα γίνονται γνωστά στους υποψηφίους μέσα σε 15 ημέρες. Όλα τα Πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα της Βρετανίας δέχονται το IELTS, το οποίο βεβαιώνει την επάρκεια του σπουδαστή/φοιτητή στην Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής βαθμολογίας οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να ξαναδώσουν εξετάσεις αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Πότε και πού θα δίνω το τεστ;


Το τεστ δίνεται σε καθορισμένη ημερομηνία από το British Council

Πώς και πότε θα μου γνωστοποιούνται τα αποτελέσματα;


Τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται στον υποψήφιο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα της εξέτασης. Επίσης, τα αποτελέσματα θα είναι καταχωρημένα σε σελίδα του διαδικτύου στην οποία ο υποψήφιος θα έχει πρόσβαση αφού πρώτα καταχωρίσει το όνομα χρήστη και κωδικό ασφαλείας του.
Ποια είναι τα τμήματα που εξετάζομαι;

Οι εξετάσεις καλύπτουν τους παρακάτω τομείς:

• Reading Skills: Οργάνωση κειμένου


• Writing Skills: Προετοιμασία εκθέσεων, περιλήψεων κ.α.


• Listening Skills: Σημειώσεις για κατανόηση και ερμηνεία πληροφοριών


• Speaking Skills: Παρουσίαση από το σπουδαστή του αντικειμένου μελέτης του

Τι σκορ χρειάζεται κάποιος για να αποκτήσει το IELTS;
Δεν υπάρχει μια βάση την οποία ο υποψήφιος πρέπει να περάσει. Η επιτυχία του κάθε υποψηφίου στο IELTS εξαρτάται από τη βαθμολογία που θα πάρει και η οποία κυμαίνεται από 1 έως 9. Το κάθε Πανεπιστήμιο κρίνει από τη βαθμολογία που θα συγκεντρώσει κάποιος εάν έχει επαρκή γνώση Αγγλικών για να φοιτήσει σε κάποιο από τα τμήματα του. Γενικότερα, τα καλύτερα Πανεπιστήμια απαιτούν υψηλότερα σκορ ενώ τα χειρότερα Πανεπιστήμια απαιτούν χαμηλότερα σκορ.

Πόσο διαρκεί η προετοιμασία για το IELTS στα SPEAK;
Η περίοδος προετοιμασίας εξαρτάται από το επίπεδο Αγγλικών του κάθε υποψηφίου.

Κάθε πότε ξεκινάει νέο τμήμα προετοιμασίας IELTS;
Αρχές κάθε μήνα σχηματίζονται νέα τμήματα.

Υπάρχει η δυνατότητα ιδιαίτερου μαθήματος για το IELTS;
Ναι. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος θέλει να ακολουθήσει ένα πολύ εντατικό ρυθμό τότε υπάρχει η δυνατότητα του ιδιαίτερου μαθήματος.

Πόσο συχνά μπορώ να δώσω τις εξετάσεις του IELTS;
Κάθε υποψήφιος μπορεί να δώσει το IELTS περίπου μια φορά το μήνα.

Πώς μπορώ να εγγραφώ για τις εξετάσεις του IELTS;
Μπορείτε να εγγραφείτε εύκολα και γρήγορα ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο, http://www.ielts.org

Για πόσο καιρό είναι το σκορ του IELTS έγκυρο;
Το σκορ στο IELTS είναι έγκυρο μόνο για 2 χρόνια. Με άλλα λόγια, με την πάροδο 2 χρόνων από την εξέταση στο IELTS το σκορ κάθε υποψηφίου διαγράφεται από τις βάσεις δεδομένων του IELTS και το British Council δεν στέλνει άλλη επιστολή με σκορ.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει κρατήσει αντίγραφο με το σκορ του, θα πρέπει να ρωτήσει το Πανεπιστήμιο στο οποίο κάνει αίτηση εάν μπορεί να το χρησιμοποιήσει ή όχι. Τα περισσότερα Πανεπιστήμια δεν κάνουν δεκτό αντίγραφο του σκορ από τον υποψήφιο αλλά απαιτούν το σκορ να σταλθεί απευθείας από το British Council

Read more...
Subscribe to this RSS feed

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ / PARTNERS :

dil merkezi logo swedex logo neg transphanban logoegyptHSK logoSiele logo