Facebook Twitter LinkedIn Blogger YouTube

Κέντρο Ξένων Γλωσσών SPEAK

TOEIC

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ TOEIC


Ποιοι ενδιαφέρονται να δώσουν το TOEIC;

Ενδιαφέρονται κυρίως οι εργαζόμενοι που στον επαγγελματικό τους χώρο απαιτείται η καθημερινή χρήση αγγλικών. Τέτοιοι χώροι είναι τουριστικές επιχειρήσεις, ξενοδοχεία, εστιατόρια, άλλες εταιρίες παροχής υπηρεσιών, αεροπορικές εταιρείες, χώροι διεξαγωγής σεμιναρίων, αθλητικών γεγονότων, συναντήσεων διεθνούς επιπέδου κ.α. Ασφαλώς, υψηλό ενδιαφέρον παρατηρείται και από όσους ενδιαφέρονται να πιστοποιήσουν την γνώση Αγγλικών τους στο ελληνικό κράτος και τον ΑΣΕΠ προκειμένου να εξασφαλίσουν μια θέση στο δημόσιο τομέα.


Πόση είναι η συνολική διάρκεια του τεστ και πόση κάθε τμήματος ξεχωριστά;

Η συνολική διάρκεια του τεστ είναι 2,5 ώρες και κάθε τμήμα έχει τον δικό του χρονικό περιορισμό. Ο εξεταζόμενος ξεκινά με το τμήμα όπου αξιολογείται κατά πόσο είναι ικανός να κατανοεί τον προφορικό λόγο (Listening) και ακολουθεί η κατανόηση του γραπτού κειμένου (Reading). Ο παρακάτω πίνακας δείχνει περιληπτικά την δομή και την διάρκεια των επιμέρους τμημάτων του τεστ:

Τμήμα Τεστ

Διάρκεια

Αριθμός Ερωτήσεων
Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening) 45 λεπτά 100
Μέρος Ι - Φωτογραφίες   20
Μέρος ΙΙ - Ερώτηση - Απάντηση   30
Μέρος ΙΙΙ - Σύντομες Συζητήσεις   30
Μέρος VΙ - Μικροί Διάλογοι   20
Κατανόηση γραπτού λόγου (Reading) 75 λεπτά 100
Μέρος Ι - Συμπλήρωση Κενών   40
Μέρος ΙΙ - Αναγνώριση Λαθών   20
Μέρος ΙΙΙ - Κατανόηση Κειμένων   40


Τι σκορ χρειάζεται κάποιος για να αποκτήσει το TOEIC;

Δεν υπάρχει μια βάση την οποία πρέπει να περάσει κάποιος. Ανάλογα με την επίδοσή και τη βαθμολογία που θα συγκεντρώσει κάθε υποψήφιος, πιστοποιεί ότι οι γνώσεις του στα Αγγλικά είναι μέσου / βασικού επιπέδου (405-500), καλή / επίπεδο Lower (505-780), πολύ καλή / επίπεδο Advanced (785-900) και άριστη / επίπεδο Proficiency (905-990).
Η κάθε εταιρεία ή ο αντίστοιχος δημόσιος φορέας κρίνει εάν ο εξεταζόμενος έχει επαρκή γνώση Αγγλικών για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της θέσης εργασίας που ήδη έχει ή διεκδικεί.

 

Για πόσο καιρό είναι το σκορ του TOEIC έγκυρο;

Το σκορ στο TOEIC έχει απεριόριστη ισχύ – τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα το επίπεδο των Αγγλικών σας παραμένει στα ίδια επίπεδα. Βεβαίως, κάθε υποψήφιος μπορεί να ξαναδώσει το τεστ σε περίπτωση που του το ζητήσει η εταιρεία του ή για να επιβεβαιώσει ότι το επίπεδο Αγγλικών του έχει παραμείνει στα ίδια επίπεδα.


Κάθε πότε διεξάγονται οι εξετάσεις;

Οι εξετάσεις διεξάγονται κάθε εβδομάδα. Ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να επαναλάβει την εξέταση σε περίπτωση αποτυχίας, μια φορά τον μήνα. Επίσης μπορεί να επαναλάβει την εξέταση εφόσον το επίπεδο του στα Αγγλικά έχει βελτιωθεί και επιθυμεί να λάβει πιστοποίηση υψηλότερου επιπέδου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή, συμπληρώνοντας την αίτησή τους, περίπου 2 εβδομάδες πριν.

 

Πόσο διαρκεί η προετοιμασία;

Η διάρκεια της προετοιμασίας ποικίλει, ανάλογα με τις γνώσεις σας στα Αγγλικά και το τι επίπεδο πιστοποίησης ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών SPEAK εξετάζουμε τις ανάγκες σας και δημιουργούμε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα σπουδών που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

 

Κάθε πότε ξεκινάει νέο τμήμα προετοιμασίας TOEIC;

Αρχές κάθε μήνα σχηματίζονται νέα τμήματα.

 

Ποιοι χρησιμοποιούν το TOEIC;

Χρησιμοποιείται ευρέως στο χώρο των επιχειρήσεων τόσο για πρόσληψη νέου προσωπικού όσο και στην αξιολόγηση παλαιότερων υπαλλήλων (προκειμένου να εκτιμηθεί αν χρειάζονται περεταίρω βελτίωση τα αγγλικά τους ώστε να ανταποκριθούν τις απαιτήσεις της δουλειάς, αν είναι ικανοί να παρακολουθήσουν αγγλόφωνα σεμινάρια ή να συμμετέχουν σε επαγγελματικά ταξίδια στο εξωτερικό). Επίσης, χρησιμοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης καθώς πολλά ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα το ζητούν ως προαπαιτούμενο φοίτησης.


Πλεονεκτήματα του Τεστ

• Είναι αξιόπιστο και έχει διεθνή αναγνώριση
• Πιστοποιεί όλο το φάσμα των επιπέδων γλωσσομάθειας από πολύ
βασικές έως και άριστες γνώσεις
• Μπορεί να διεξαχθεί εύκολα και άμεσα, όχι σε προκαθορισμένες
ημερομηνίες όπως τα ακαδημαϊκά τεστ, αλλά σε τακτές ημερομηνίες
• Μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές επιθυμεί ο υποψήφιος, ώστε να
επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα
• Αναγνωρίζεται ως πιστοποίηση γλωσσομάθειας από τον δημόσιο τομέα

 

Ενημερωθείτε για το IELTS

Leave a comment

back to top

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ / PARTNERS :

dil merkezi logo swedex logo neg transphanban logoegyptHSK logoSiele logo