Facebook Twitter LinkedIn Blogger YouTube

Κέντρο Ξένων Γλωσσών SPEAK

TOEFL

TOEFL

Τί έχει αλλάξει στο νέο TOEFL;


Οι σημαντικότερες αλλαγές που έγιναν στο iBT (internet-based TOEFL) σε σύγκριση με την παλιά μορφή εξέτασης του CBT (computer-based TOEFL) είναι οι ακόλουθες:


• Αποτελεσματικότερη και πιο σφαιρική αξιολόγηση του εξεταζόμενου μιας και ο υποψήφιος εξετάζεται στην ικανότητα προφορικής επικοινωνίας.

• Καταργήθηκε το ξεχωριστό τμήμα γραμματικής στο οποίο εξεταζόταν ο υποψήφιος. Παρ' όλα αυτά οι γραμματικές γνώσεις του αξιολογούνται στη διάρκεια της γραπτής και προφορικής εξέτασης.

• Έχει δοθεί μια καινούργια, πιο ολοκληρωμένη διάσταση στην εξέταση της ικανότητας του εξεταζόμενου να απαντά γραπτά (writing).

• Στο νέο τεστ οι απαντήσεις απαιτούν συνδυασμό ικανοτήτων.

• Δίνεται η δυνατότητα στον εξεταζόμενο να κρατά σημειώσεις, κάτι που δεν επιτρεπόταν στην προηγούμενη εκδοχή του τεστ.

• Ο χρόνος διεξαγωγής του τεστ έχει αυξηθεί από 3,5 σε 4 ώρες.

• Η εξέταση γίνεται σε ασφαλή προκαθορισμένα εξεταστικά κέντρα και ο υποψήφιος λαμβάνει και διεξάγει το τεστ μέσω διαδικτύου.

Πότε και πού θα δίνω το τεστ;


Το τεστ δίνεται σε καθορισμένη ημερομηνία που έχει επιλέξει ο υποψήφιος σε ένα δίκτυο εξεταστικών κέντρων (network of Internet-based test centres).

Πώς και πότε θα μου γνωστοποιούνται τα αποτελέσματα;


Τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται στον υποψήφιο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα της εξέτασης. Επίσης, τα αποτελέσματα θα είναι καταχωρημένα σε σελίδα του διαδικτύου στην οποία ο υποψήφιος θα έχει πρόσβαση αφού πρώτα καταχωρίσει το όνομα χρήστη και κωδικό ασφαλείας του.


Πόση είναι η συνολική διάρκεια του τεστ και πόση κάθε τμήματος ξεχωριστά;


Η συνολική διάρκεια του τεστ είναι 4 ώρες και κάθε τμήμα έχει τον δικό του χρονικό περιορισμό. Ο εξεταζόμενος ξεκινά με το τμήμα όπου αξιολογείται κατά πόσο είναι ικανός να κατανοεί γραπτό κείμενο (Reading), στην συνέχεια εξετάζεται ως προς την ικανότητά του να κατανοεί τον προφορικό λόγο (Listening) και ακολουθούν η προφορική εξέταση (Speaking) και η εξέταση του γραπτού λόγου (Writing).

Σε περίπτωση που δυσκολεύομαι σε κάποιο τμήμα του τεστ ή τελειώσω νωρίτερα από τον καθορισμένο χρόνο, υπάρχει η δυνατότητα να προχωρήσω στο επόμενο τμήμα και να επιστρέψω αργότερα για να προσπαθήσω ξανά ή να κάνω κάποιες διορθώσεις;

Υπάρχουν αυστηρά καθορισμένες οδηγίες όσον αφορά τον τρόπο διεξαγωγής του τεστ. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος τελειώσει νωρίτερα ένα τμήμα του τεστ μπορεί να προχωρήσει σε παρακάτω ενότητα. Ωστόσο δεν υπάρχει δυνατότητα να επιστρέψει ο υποψήφιος πίσω σε μια ήδη συμπληρωμένη ενότητα. Το μόνο κομμάτι του τεστ όπου ο υποψήφιος μπορεί να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα όλων των απαντήσεών του, ώστε να μπορεί να ελέγχει ανά πάσα στιγμή τις απαντήσεις του και να κάνει διορθώσεις ή συμπληρώσεις, είναι η κατανόηση του γραπτού λόγου (Reading). Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό του εξεταζόμενου.

Για ποιό λόγο πρέπει να δώσω τις εξετάσεις του TOEFL;
Μαθητές που έχουν ζήσει σε αγγλόφωνη χώρα για λιγότερο από 5 χρόνια πρέπει να εξετασθούν στο TOEFL προκειμένου να γίνουν δεκτοί σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του εσωτερικού και εξωτερικού.

Τι σκορ χρειάζεται κάποιος για να αποκτήσει το TOEFL;
Δεν υπάρχει μια βάση την οποία ο υποψήφιος πρέπει να περάσει. Η επιτυχία του κάθε υποψηφίου στο iBT εξαρτάται από τη βαθμολογία που θα πάρει και η οποία κυμαίνεται από 0 έως 120. Το κάθε Πανεπιστήμιο κρίνει από τη βαθμολογία που θα συγκεντρώσει κάποιος εάν έχει επαρκή γνώση Αγγλικών για να φοιτήσει σε κάποιο από τα τμήματα του. Γενικότερα, τα καλύτερα Πανεπιστήμια απαιτούν υψηλότερα σκορ ενώ τα χειρότερα Πανεπιστήμια απαιτούν χαμηλότερα σκορ.

Πόσο διαρκεί η προετοιμασία για το TOEFL στα SPEAK;
Η περίοδος προετοιμασίας εξαρτάται από το επίπεδο Αγγλικών του κάθε υποψηφίου.

Κάθε πότε ξεκινάει νέο τμήμα προετοιμασίας TOEFL;
Αρχές κάθε μήνα σχηματίζονται νέα τμήματα.

Υπάρχει η δυνατότητα ιδιαίτερου μαθήματος για το TOEFL;
Ναι. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος θέλει να ακολουθήσει ένα πολύ εντατικό ρυθμό τότε υπάρχει η δυνατότητα του ιδιαίτερου μαθήματος.

Πόσο συχνά μπορώ να δώσω τις εξετάσεις του TOEFL;
Κάθε υποψήφιος μπορεί να δώσει το TOEFL (internet-based) μια φορά το μήνα.

Πώς μπορώ να εγγραφώ για τις εξετάσεις του TOEFL;
http://www.ets.org/toefl/

Για πόσο καιρό είναι το σκορ του TOEFL έγκυρο;
Το σκορ στο TOEFL είναι έγκυρο μόνο για 2 χρόνια.
Με άλλα λόγια, με την πάροδο 2 χρόνων από την εξέταση στο TOEFL το σκορ κάθε υποψηφίου διαγράφεται από τις βάσεις δεδομένων του TOEFL και το ETS δεν στέλνει άλλη επιστολή με σκορ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει κρατήσει αντίγραφο με το σκορ του, θα πρέπει να ρωτήσει το Πανεπιστήμιο στο οποίο κάνει αίτηση εάν μπορεί να το χρησιμοποιήσει ή όχι.

Τα περισσότερα Πανεπιστήμια δεν κάνουν δεκτό αντίγραφο του σκορ από τον υποψήφιο αλλά απαιτούν το σκορ να σταλθεί απευθείας από το ETS

Leave a comment

back to top

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ / PARTNERS :

dil merkezi logo swedex logo neg transphanban logoegyptHSK logoSiele logo